flinck instrooier bak voor gedroogde koemest in te strooien in de boxen