Lely Lotus 1020 AWS bj. 2015 e. 17500 no. 1416811(8)