DEMO BvL Voermengwagen

Beschikbaar hebben wij deze 20 m3 BvL voermengwagen. Uitgerust met de nieuwste technieken!

Neem contact op met een van onze vertegenwoordigers.

BvL Voermengwagens specificaties 2014-

BvL Kuilvoersnijders 2017-

BvL Instrooitechniek 2016-

BvL Voermengwagens 3,5 – 47 m3

BvL Boxinstrooiers

BvL Kuilvoersnijders