JCB 403 minishovel 2017-

JCB 403 minishovel 2017-